Najnowsze regulacje związane z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Najnowsze regulacje związane z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Najnowsze regulacje związane z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadunkiem na pokład statku
Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadunkiem na statek

Problem dokładnego ważenia przewożonych kontenerów ma bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa w czasie transportu. Niestety jeszcze do niedawna traktowane to było przez różne firmy niezbyt rygorystycznie. Wprawdzie na dokumentach waga musiała być podawana, ale niejednokrotnie zupełnie nie pokrywała się ona z rzeczywistością. A że na podstawie zadeklarowanej wagi jest planowany całościowy rozkład ładunków na pokładzie, to najmniejsze nawet rozbieżności znacznie mogą wpłynąć na bezpieczeństwo całej jednostki. Bywały nawet przypadki zatonięć z tej właśnie przyczyny, statki miewały problemy z odpowiednią sterownością, więc postanowiono nareszcie rozwiązać kompleksowo problem. Od pierwszego lipca bieżącego roku w życie wchodzą przepisy jakie wymuszają dokładne kontrolowanie wagi wszystkich kontenerów transportowanych drogą morską. Zmiany te planowano od lat, lecz dopiero całkiem niedawno ostatecznie się udało dojść do pełnego porozumienia w tych sprawach. Przede wszystkim podstawową barierą były spodziewane koszty, rzeczywiście nowe przepisy znacząco będą wpływały na procedury wiążące się z tym, żeby przygotować ładunek do załadunku na statek.

Nowe regulacje w tym obszarze wymagają, aby przed samym załadunkiem każdego kontenera na pokład statku jego faktyczna waga została zmierzona i przekazano ją przewoźnikowi morskiemu i terminalowi. Jednocześnie ma obowiązywać odmowa załadowania kontenera, którego waga nie została potwierdzona. Jeżeli chodzi o procedurę ważenia, to zaproponowano dwie jego metody. Pierwszą z nich jest całościowe ważenie kontenera przy wykorzystaniu odpowiednich, certyfikowanych wag. Metoda ta ma niestety jednak dwie zasadnicze wady, czyli będzie wymagała zakupu drogich urządzeń do ważenia, a poza tym może być problem z jakimiś korektami. Metoda druga polegać będzie na tym, że na bieżąco się waży poszczególne pakowane do środka ładunki, a później na koniec do wszystkiego się dodaje ciężar pustego kontenera. Technika ta będzie z kolei wymagać większego nakładu pracy podczas samego ważenia, lecz jej dużą zaletą jest to, że na bieżąco będzie się znało wagę całego ładunku. Przepisy regulują też odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania, łącznie z możliwością nałożenia sankcji karnych.