Ruszają konkursy na dotacje w obszarze rozwoju i badań na Pomorzu

Zaczynają się konkursy na dotacje w zakresie rozwoju i badań w województwie pomorskim

Zaczynają się konkursy na dotacje w zakresie badań i rozwoju w województwie pomorskimInwestycje oraz badania cały czas mogą być finansowane z rozmaitych dotacji, i nie inaczej będzie wyglądać sytuacja jeśli chodzi o Województwo Pomorskie. Na parę najbliższych lat zostało bowiem przewidzianych około osiemdziesięciu milionów euro różnych dotacji i dofinansowań dla rozmaitych firm i instytucji, a to wszystko między innymi w ramach programu Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. W ramach pierwszej transzy do rozdysponowania będzie sto milionów, a nabór wniosków rozpocznie się w pierwszych dniach maja. Zależnie od tego, jaki to będzie projekt i rozmiaru firmy, która stara się o dotację wielkość całkowitego finansowania projektu wynieść nawet może w przedziale od 15 do 80 procent. W a aktualnych konkursowych założeniach przyjęto, że mogą wziąść w nich udział nie tylko same najmniejsze i średnie firmy, lecz również duże podmioty. Jeszcze niedawno nie miały one możliwości starania się o wsparcie finansowe, teraz zdecydowano że zostaną dopuszczone, ale z ograniczeniem całkowitej kwoty. Dokładnie 4 maja rozpoczyna się początek naboru wniosków z projektami do finansowania, a w kolejnych latach mają być rozpisywane następne tego typu konkursy.

Pieniądze które obejmuje dotacja będą mogły być tylko i wyłącznie wykorzystane na badania oraz rozwój technologii. Nie można więc będzie za nie postawić fabryki czy też zrealizować linię produkcyjną, ale już nabyć badawczy sprzęt czy też urządzenia do laboratoriów już jak najbardziej tak. Nie ma także żadnych ograniczeń co do wielkości projektu, można się więc będzie starać zarówno o małe jak też całkiem pokaźne kwoty. Ważną sprawą przy tym konkursie będzie to, że udział w nim mogą także brać wszelkie instytucje naukowo-badawcze, a nie sam biznes. Jednak wprowadzony został istotny warunek, że wkład własny w odpowiedniej wysokości musi zostać zapewniony przez odpowiednią firmę, co w założeniu ma ukierunkować badania na ich praktyczne wykorzystanie. Nie ma przy tym wymogu podpisywania jakiś oficjalnych partnerstw z instytucjami badawczymi, przy aplikowaniu nie będzie to konieczne. Ocena złożonych wniosków zostanie przeprowadzona przez zespół dobrych specjalistów z branż, z których zostaną poskładane projekty, a wszystkie umowy będą podpisywane dopiero w jesieni.