Terminale kontenerowe rozpoczęły ważenie kontenerów morskich

Terminale kontenerowe zaczęły ważyć kontenery morskie

Branża transportu morskiego od wielu lat borykała się z problemem nieodpowiednio podawanej wagi kontenerów. Na nieszczęście spora część spedytorów nie specjalnie się tym nie przejmowała, a ma to naprawdę duże znaczenie dla bezpieczeństwa rejsów. Nawet nieduże odchylenia w deklarowanej wadze mogą się przy paru tysiącach kontenerów kumulować, powodując bardzo duże problemy z zapewnieniem stabilności, a czasami nawet zatonięcia. Z tego też powodu od długiego czasu prowadzone były intensywne prace nad uporządkowaniem tych kwestii, jednak ze względu na ogromne koszty nie dawało się ich z sukcesem zakończyć. Dopiero całkiem niedawno udało się wypracować porozumienie, na mocy którego wszystkie kontenery znajdujące się na statku muszą zostać precyzyjnie zważone. Nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2016 roku, a ich nierespektowanie wiąże się ze sporymi konsekwencjami. Przymus podania dokładnej wagi kontenera spoczywa na nadającym, dlatego też musi on dokładnie przypilnować, aby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującym prawem. Oprócz tego przewoźnicy i terminale mają pełne prawo do odmówienia załadunku kontenera, który nie ma wagi zweryfikowanej. Porty zaczęły ważyć kontenery morskie

Przepisy obecnie zezwalają na ważenie jednostek kontenerowych za pomocą dwóch odmiennych metod. Pierwszą z nich jest to ważenie kompletnego zapakowanego i zaplombowanego kontenera, natomiast druga to pomiar poszczególnych cząstkowych ładunków wraz z opakowaniami i zsumowanie wszystkiego na samym końcu. Technika pierwsza jest dużo szybsza i wygodniejsza do zastosowania, jednak będzie wymagała zakupu certyfikowanego, odpowiedniego sprzętu. W chwili aktualnej jedynie niewielka część portów w Polsce posiada takie możliwości, lecz nadal nie ma w nich szans na obsłużenie każdej jednostki. Dlatego też w dalszym ciągu zdecydowana większość kontroli wag będzie się musiała odbywać u nadawców, w siedzibach firm zajmujących się załadunkiem. W nadchodzącym czasie są rzecz jasna w planach takie inwestycje, jednak sprawa nie będzie jedynie dotyczyć kupna kolejnego urządzenia, ale też zmienienia organizacji pracy w porcie. Na przykład port w Szczecinie ma już wdrożone gotowe procedury związane z obsługiwaniem kontenerów, a dodatkowo może zaproponować możliwość zważenia ich przed załadowaniem.

Najnowsze regulacje związane z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Najnowsze regulacje związane z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Najnowsze regulacje związane z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadunkiem na pokład statku
Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadunkiem na statek

Problem dokładnego ważenia przewożonych kontenerów ma bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa w czasie transportu. Niestety jeszcze do niedawna traktowane to było przez różne firmy niezbyt rygorystycznie. Wprawdzie na dokumentach waga musiała być podawana, ale niejednokrotnie zupełnie nie pokrywała się ona z rzeczywistością. A że na podstawie zadeklarowanej wagi jest planowany całościowy rozkład ładunków na pokładzie, to najmniejsze nawet rozbieżności znacznie mogą wpłynąć na bezpieczeństwo całej jednostki. Bywały nawet przypadki zatonięć z tej właśnie przyczyny, statki miewały problemy z odpowiednią sterownością, więc postanowiono nareszcie rozwiązać kompleksowo problem. Od pierwszego lipca bieżącego roku w życie wchodzą przepisy jakie wymuszają dokładne kontrolowanie wagi wszystkich kontenerów transportowanych drogą morską. Zmiany te planowano od lat, lecz dopiero całkiem niedawno ostatecznie się udało dojść do pełnego porozumienia w tych sprawach. Przede wszystkim podstawową barierą były spodziewane koszty, rzeczywiście nowe przepisy znacząco będą wpływały na procedury wiążące się z tym, żeby przygotować ładunek do załadunku na statek.

Nowe regulacje w tym obszarze wymagają, aby przed samym załadunkiem każdego kontenera na pokład statku jego faktyczna waga została zmierzona i przekazano ją przewoźnikowi morskiemu i terminalowi. Jednocześnie ma obowiązywać odmowa załadowania kontenera, którego waga nie została potwierdzona. Jeżeli chodzi o procedurę ważenia, to zaproponowano dwie jego metody. Pierwszą z nich jest całościowe ważenie kontenera przy wykorzystaniu odpowiednich, certyfikowanych wag. Metoda ta ma niestety jednak dwie zasadnicze wady, czyli będzie wymagała zakupu drogich urządzeń do ważenia, a poza tym może być problem z jakimiś korektami. Metoda druga polegać będzie na tym, że na bieżąco się waży poszczególne pakowane do środka ładunki, a później na koniec do wszystkiego się dodaje ciężar pustego kontenera. Technika ta będzie z kolei wymagać większego nakładu pracy podczas samego ważenia, lecz jej dużą zaletą jest to, że na bieżąco będzie się znało wagę całego ładunku. Przepisy regulują też odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania, łącznie z możliwością nałożenia sankcji karnych.